Europejska Rada Ochrony Danych, Wytyczne 3/2019 w sprawie przetwarzania danych osobowych przez urządzenia wideo

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Wytyczne 3/2019 w sprawie przetwarzania danych osobowych przez urządzenia wideo

Wersja 2.0

przyjęta w dniu 29 stycznia 2020 r.

Historia wersji

Wersja 2.0

29 stycznia 2020 r.

Przyjęcie wytycznych po konsultacjach publicznych

Wersja 1.0

10 lipca 2019 r.

Przyjęcie wytycznych do konsultacji publicznych

Translations proofread by EDPB Members.

This language version has not yet been proofread.

Europejska Rada Ochrony Danych

uwzględniając art. 70 ust. 1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO"),

uwzględniając Porozumienie EOG, a w szczególności jego załącznik XI i protokół 37, w brzmieniu zmienionym decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 154/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. ,

uwzględniając art. 12 i 22 swojego regulaminu wewnętrznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

1WPROWADZENIE

1. Częstsze korzystanie z urządzeń wideo wpływa na zachowanie obywateli. Wzmożone wysiłki na rzecz...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX