Wytyczne 2/2019 w sprawie przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie ochrony... - OpenLEX

Europejska Rada Ochrony Danych, Wytyczne 2/2019 w sprawie przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) w kontekście świadczenia usług online na rzecz osób, których dane dotyczą

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2022
Autor:

Wytyczne 2/2019 w sprawie przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) w kontekście świadczenia usług online na rzecz osób, których dane dotyczą

Wersja 2.0

8 października 2019 r.

Historia wersji

Wersja 2.0

8 października 2019 r.

Przyjęcie wytycznych po konsultacjach publicznych

Wersja 1.0

9 kwietnia 2019 r.

Przyjęcie wytycznych do konsultacji publicznych

Europejska Rada Ochrony Danych

uwzględniając art. 70 ust. 1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

1CZĘŚĆ I WPROWADZENIE

1.1Kontekst

1. Zgodnie z art. 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej dane osobowe muszą być przetwarzane rzetelnie w określonych celach i na uzasadnionej podstawie przewidzianej ustawą. W tym względzie art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) stanowi, że przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy spełniony jest co najmniej jeden z sześciu warunków określonych w art. 6 ust. 1 lit. a–f. Określenie właściwej podstawy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX