Wystawianie i realizowanie e-recept w razie braku dostępu do systemu e-zdrowie (P1) - OpenLEX

Ministerstwo Zdrowia, Wystawianie i realizowanie e-recept w razie braku dostępu do systemu e-zdrowie (P1)

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Wystawianie i realizowanie e-recept w razie braku dostępu do systemu e-zdrowie (P1)

Dokument opublikowany 28 października 2019

Wystawianie e-recept

1. Od 8.1.2020 recepty powinny być wystawiane tylko w postaci elektronicznej.

Nie dotyczy to poniższych sytuacji, w których recepty będą nadal wystawiane w postaci papierowej:

recepty pro auctore i pro familiae (które będą mogły być wystawiane zarówno w postaci elektronicznej jak i papierowej);

recepty transgraniczne, recepty wystawiane w ramach tzw. importu docelowego, recepty dla osoby o nieustalonej tożsamości, recepty wystawiane w ramach tzw. okazjonalnego wykonywania w Polsce zawodu medycznego przez osobę z innego państwa członkowskiego UE oraz recepty wystawiane w czasie braku dostępu do systemu e-zdrowie (P1) (które będą wystawiane tylko w postaci papierowej).

2. Tym samym, w razie awarii systemu e-zdrowie (P1), receptę wystawia się

w postaci papierowej. W przypadku leków refundowanych, do wystawiania recept papierowych będzie się wykorzystywać, tak jak dotychczas, numery recept nadane przez NFZ.

Realizowanie e-recept

1. W przypadku braku dostępu do systemu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX