Liżewski Sławomir, Wyrób i rozlew napojów spirytusowych

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 29 października 2022 r.
Autor:

Wyrób i rozlew napojów spirytusowych

Przepisy poszczególnych ustaw precyzują zasady ubiegania się o wpis do rejestru, warunki wykonywania działalności oraz organy prowadzące rejestr. Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu i rozlewu napojów spirytusowych jest działalnością regulowaną i wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX