Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2016 r.
Autor:

Wypełnianie świadectwa pracy na przykładach

Informacje zawarte w świadectwie stanowią poświadczenie określonych faktów, które mają wpływ na uzyskania praw, jakie przepisy wiążą z ustaniem stosunku pracy. Dodatkowo dokument ten jest poświadczeniem i informacją dla kolejnego pracodawcy. Z tego też powodu treść dokumentu jest sformalizowana i brak jest dowolności w zakresie zamieszczania stosownych treści w świadectwie. Celem tego dokumentu jest poświadczenie pewnego stanu faktycznego jaki zaistniał w okresie zatrudnienia, stąd brakuje tutaj treści abstrakcyjnych o charakterze nieostrym. W praktyce pracodawcy natrafiają na pewne trudności czy wątpliwości w zakresie wypełniania tego druku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?