Wawszczak Łukasz, Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy na stacji demontażu pojazdów

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy na stacji demontażu pojazdów

Z uwagi na coraz bardziej rygorystyczne przepisy ochrony środowiska, m.in. w zakresie norm emisji zanieczyszczeń, wprowadzono system mający na celu bezpieczne zagospodarowanie pojazdów nienadających się już do dalszej jazdy. Ich utylizacja powinna odbywać się wyłącznie w wyznaczonych punktach, jakimi są stacje demontażu pojazdów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX