Milczarek Kamila, Wyłączenia dotyczące stosowania minimalnej stawki godzinowej zleceniobiorców

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Wyłączenia dotyczące stosowania minimalnej stawki godzinowej zleceniobiorców

Zawierając na określonych warunkach umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług, wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej. Jednakże przepisy przewidują pewne wyjątki stanowiące, że nie w każdym przypadku osoba przyjmująca zlecenie lub świadcząca usługi nabędzie prawo do minimalnego wynagrodzenia. Konsekwencją tego będzie również wyłączenie, w stosunku do zleceniodawcy, nowych obowiązków wynikających z nowelizacji dotyczących m.in. ewidencjonowania godzin pracy zleceniobiorców.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX