Ministerstwo Finansów, Wykaz podatników VAT w pytaniach i odpowiedziach

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Wykaz podatników VAT w pytaniach i odpowiedziach

1.Czym jest wykaz podatników VAT?

Wykaz podatników VAT to jedna, elektroniczna i bezpłatna baza podatników VAT. Zawiera dane o podatnikach, którzy:

zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni,

nie zostali zarejestrowani lub zostali wykreśleni z rejestru,

zostali przywróceni jako podatnicy VAT.

Informacje czy podatnik znajduje się w wykazie możesz sprawdzić na wybrany dzień, który przypada nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym sprawdzasz podatnika. Baza jest prowadzona przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

2.Od kiedy wykaz obowiązuje?

Od 1 września 2019 r.

3.Gdzie znaleźć wykaz?

Na stronie internetowej BIP Ministerstwa Finansów. Wykaz można też znaleźć na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

4.Jakie dane znajdziesz w wykazie?

Wykaz podatników VAT zawiera w szczególności:

firmę (nazwę) lub imię i nazwisko,

numer, za pomocą którego podatnik został zidentyfikowany na potrzeby VAT, jeżeli taki numer został przyznany,

status podatnika, który nie został zarejestrowany albo który wykreślono z rejestru jako...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX