Wyjaśnienie w świetle przeprowadzonych analiz prawnych wątpliwości w sprawie uwzględnienia w oprocentowaniu mieszkaniowych... - OpenLEX

Rada Prawa Bankowego przy Związku Banków Polskich, Wyjaśnienie w świetle przeprowadzonych analiz prawnych wątpliwości w sprawie uwzględnienia w oprocentowaniu mieszkaniowych kredytów walutowych (denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej) ujemnej stawki indeksu LIBOR, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że ustalone w ten sposób oprocentowanie może być niższe niż 0%

Poradniki
Opublikowano: ABC
Autor:

Wyjaśnienie w świetle przeprowadzonych analiz prawnych wątpliwości w sprawie uwzględnienia w oprocentowaniu mieszkaniowych kredytów walutowych (denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej) ujemnej stawki indeksu LIBOR, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że ustalone w ten sposób oprocentowanie może być niższe niż 0%

Związek Banków Polskich

Wyjaśnienie w świetle przeprowadzonych analiz prawnych wątpliwości w sprawie

uwzględniania w oprocentowaniu mieszkaniowych kredytów walutowych

(denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej ) ujemnej stawki indeksu

LIBOR , z jednoczesnym zastrzeżeniem, że ustalone w ten sposób oprocentowanie nie

może być niższe niż 0%

Mając na względzie:

1.

odnotowywaną od pewnego czasu ujemną stawkę indeksu LIBOR dla CHF, która stanowi jeden ze składników (obok marży banku) oprocentowania mieszkaniowych kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej;

2.

podnoszone wątpliwości co do zasad/zakresu uwzględniania w oprocentowaniu kredytów mieszkaniowych denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej ujemnej stawki indeksu LIBOR, w tym dopuszczalności przyjęcia, że ustalone w ten sposób oprocentowanie nie może być niższe niż 0%,

Rada Prawa Bankowego przy Związku Banków Polskich, uwzględniając wyniki własnych analiz prawnych oraz tezy wynikające z posiadanych niezależnych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX