Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie składania ORD-U za rok 2018 - OpenLEX

Ministerstwo Finansów, Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie składania ORD-U za rok 2018

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie składania ORD-U za rok 2018

Zwolnienie z obowiązku składania za ten sam okres informacji o umowach zawartych z nierezydentami na formularzu ORD-U.

Podatnicy obowiązani do złożenia uproszczonego sprawozdania na formularzach CIT/TP lub PIT/TP za 2018 r. objęci są zwolnieniem z obowiązku składania za ten sam okres informacji o umowach zawartych z nierezydentami na formularzu ORD-U.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX