Ogonowska Adrianna, Wycinka drzew z lasu prywatnego - poradnik dla mieszkańca

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Wycinka drzew z lasu prywatnego - poradnik dla mieszkańca

W przypadku drzew rosnących na gruntach leśnych nie wydaje się zezwoleń na podstawie ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Usuwanie drzew odbywa się na zasadach pozyskiwania drewna określonych w ustawie z 28.09.1991 r. o lasach. Ustawa o lasach nie przewiduje wydawania zezwoleń na wycinkę drzew. Żaden przepis tej ustawy nie zawiera podstawy, w oparciu o którą organ administracji publicznej mógłby wydać decyzję zezwalającą na wycinkę drzew znajdujących się na prywatnych nieruchomościach leśnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX