Ogonowska Adrianna, Wycinka drzew i krzewów na własnej posesji - poradnik dla mieszkańca

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Wycinka drzew i krzewów na własnej posesji - poradnik dla mieszkańca

Usuwanie drzew i krzewów co do zasady wymaga uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydawanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (ewentualnie wojewódzkiego konserwatora zabytków w przypadku, gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków, ewentualnie starostę lub marszałka województwa w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX