Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wybór postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej - wyjaśnienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Wybór postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej - wyjaśnienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca prowadzi akta osobowe i dokumenty związane ze stosunkiem pracy w postaci papierowej lub elektronicznej. Przepisy określają jak pracodawca ma dokonać przejścia z dokumentacji w postaci papierowej na elektroniczną i odwrotnie. Jednak w kontekście użycia sformułowania „w postaci papierowej lub elektronicznej” powstają wątpliwości czy pracodawca jest zobligowany do wyboru jednej z tych postaci i w konsekwencji, czy wybór jednej wyklucza prowadzenie dokumentacji w innej postaci?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX