Ministerstwo Finansów, Wybór formy opodatkowania oraz inne uproszczenia dla podatników podatku PIT oraz podatku CIT - objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z dnia 27 września 2019 r.

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Wybór formy opodatkowania oraz inne uproszczenia dla podatników podatku PIT oraz podatku CIT - objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z dnia 27 września 2019 r.

OBJAŚNIENIA PODATKOWE

z dnia 27 września 2019 r.

DOTYCZĄCE ZMIAN W ZAKRESIE WYBORU FORMY OPODATKOWANIA, ORAZ INNYCH UPROSZCZEŃ DLA PODATNIKÓW PODATKU PIT ORAZ

PODATKU CIT

Przedmiot i cel objaśnień podatkowych

Objaśnienia dotyczą stosowania przepisów podatkowych obowiązujących podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (podatku PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (podatku CIT) w następującym zakresie:

I. wybór formy opodatkowania przychodów/dochodów z działalności gospodarczej,

II. opodatkowanie przychodów z tzw. najmu prywatnego, czyli najmu świadczonego poza działalnością gospodarczą,

III. wybór sposobu ustalania daty powstania przychodu w przypadku zaliczek rejestrowanych na kasie rejestrującej,

IV. wybór sposobu ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości,

V. wybór sposobu wpłacania zaliczek/ryczałtu,

VI. wybór prowadzenia ksiąg rachunkowych (podatek PIT),

VII. wybór roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy (podatek CIT).

Omówienie zmian obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.

I.Wybór formy opodatkowania przychodów/dochodów z działalności gospodarczej

Podstawową formą...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX