Sakowska-Baryła Marlena, Wstęp do otwartych danych sektora publicznego w jednostkach samorządu terytorialnego

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Wstęp do otwartych danych sektora publicznego w jednostkach samorządu terytorialnego

Otwieranie danych publicznych i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego można ująć jako zapewnienie prawnych mechanizmów pozwalających na możliwie szerokie wykorzystywanie przez każdego zainteresowanego informacji i danych, jakie są wytwarzane i gromadzone przez podmioty z tzw. sektora publicznego, do których zalicza się także jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX