Potemska Beata, Wsparcie przedsiębiorców ze strony jednostek samorządu terytorialnego w związku z epidemią koronawirusa

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Wsparcie przedsiębiorców ze strony jednostek samorządu terytorialnego w związku z epidemią koronawirusa

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a co za tym idzie wzrostem zachorowań na COVID-19, rząd wprowadził ograniczenia, nakazy i zakazy, które wpłynęły na cały sektor gospodarki i wymusiły na przedsiębiorcach zmianę sposobu funkcjonowania spowodowaną spadkiem obrotów oraz koniecznością przeniesienia ich działalności do sieci. Wielu przedsiębiorców utraciło płynność finansową i rozważało możliwość zawieszenia lub zamknięcia swojej działalności, co nadal wiąże się z koniecznością zwolnienia pracowników. Tarcza antykryzysowa w kilku odsłonach zaproponownaych przez rząd, daje także jednostkom samorządu terytorialnego możliwość udzielenia wsparcia lokalnym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku ze skutkami COVID-19.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX