Bartosiewicz Adam, Wsparcie nowych inwestycji a SSE - przewodnik po zmianach

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Wsparcie nowych inwestycji a SSE - przewodnik po zmianach

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji wprowadza nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom wsparcia w podejmowaniu nowych inwestycji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rozwiązanie to przewiduje wsparcie nowych inwestycji w formie zwolnienia od podatku dochodowego (PIT oraz CIT). Wsparcie udzielane na tej podstawie ma zastąpić wsparcie dotychczas funkcjonujące w ramach ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

Istniejący dotychczas mechanizm udzielania wsparcia nowych inwestycji (uprawniający do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego) powiązany był z podejmowaniem przez przedsiębiorców działalności na wyodrębnionych terenach kraju, które stanowią tzw. specjalne strefy ekonomiczne (SSE).

Nowy instrument pomocy publicznej (w postaci zwolnień podatkowych) jest dostępny dla przedsiębiorców planujących dokonanie na terenie kraju nowych inwestycji, które zgodnie z ustawodawstwem polskim oraz prawem Unii Europejskiej obejmować będą utworzenie nowego zakładu produkcyjnego oraz...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX