Wpływ korekt finansowych na rozliczenie projektu unijnego w JST - OpenLEX

Romaniuk Joanna, Wpływ korekt finansowych na rozliczenie projektu unijnego w JST

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Wpływ korekt finansowych na rozliczenie projektu unijnego w JST

Jednostki samorządu terytorialnego, będące beneficjentami projektów z unijnym dofinansowaniem, powinny zwrócić szczególną uwagę na obowiązki i wytyczne określone umową oraz regulacje wynikające z obowiązujących przepisów. Wszelkie wątpliwości, powstałe w trakcie realizacji projektów warto wyjaśniać na bieżąco z instytucją zarządzającą bądź zasięgać opinii prawnych. Dotkliwą konsekwencją powstałych nieprawidłowości jest ustalenie wartości korekty finansowej, a skutkiem anulowanie całości lub części przyznanego dofinansowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX