Waślicki Tadeusz, Wniesienie aportu do spółki kapitałowej w księgach rachunkowych wnoszącego i otrzymującego na przykładach

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 14 września 2023 r.
Autor:

Wniesienie aportu do spółki kapitałowej w księgach rachunkowych wnoszącego i otrzymującego na przykładach

W poradniku omówione zostały zasady ewidencji wniesienia aportu w księgach rachunkowych wspólnika oraz spółki kapitałowej, otrzymującej wkład. W oddzielnych przykładach przedstawione zostały księgowania związane z przekazaniem i otrzymaniem aportu niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, aportu spełniającego kryteria do uznania wkładu niepieniężnego za przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, a także związane z ewidencją podatku VAT od aportu, z uwzględnieniem ewentualnego zwrotu podatku wspólnikowi. W poradniku uwzględniono także nowe zasady ustalania przychodu podatkowego z tytułu wniesienia aportu, obowiązujące od 1.01.2017 r. oraz omówiono kontrowersyjną zmianę art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX