Zaniewicz Edyta, Whistleblowing - sygnalista w biurze rachunkowym

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2023
Autor:

Whistleblowing - sygnalista w biurze rachunkowym

Biura rachunkowe mają obowiązek posiadać procedurę anonimowego zgłaszania naruszeń na podstawie przepisów o przecwidziałaniu praniu pieniędzy oraz dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. W poradniku zostały wyjaśnione zasady ochrony sygnalistów oraz przygotowania wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX