Soprych Maciej, Trzpioła Katarzyna, Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w księgach rachunkowych

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w księgach rachunkowych

Obrót międzynarodowy stanowi istotną część transakcji sprzedaży towarów na rynku B2B. Przepisy bilansowe nie przewidują odrębnych zasad ewidencji dla transakcji zawieranych w obrocie międzynarodowym. Należy je ewidencjonować podobnie do transakcji krajowych. Ewentualne komplikacje związane z ewidencją w księgach rachunkowych wewnątrzwspólnotowych nabyć wynikają z regulacji zawartych w prawie podatkowym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX