Bartosiewicz Adam, Kosacka-Łędzewicz Dorota, Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autorzy:

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Komentarz poświęcony jest zagadnieniu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Autorka na wstępie definiuje pojęcie „wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów”, następnie wymogi, jakie muszą być spełnione by doszło do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, wyłączenia z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (przedmiotowe i podmiotowe) oraz czynności zrównane z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów. Całość uzupełniona jest licznymi przykładami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX