Matusiakiewicz Łukasz, Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) - warunki stosowania stawki 0% na przykładach

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) - warunki stosowania stawki 0% na przykładach

Zagadnienie stosowania stawki 0% zyskało na znaczeniu w stanie prawnym od 1 lipca 2020 r., to jest w związku z istotną nowelizacja ustawy o VAT, która dostosowuje polskie przepisy do zmian w prawie wspólnotowym. Nowelizacja wprowadza więc wymóg posiadania ważnego numeru identyfikacyjnego VAT przez nabywcę w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym rozpoczyna się transport towarów, jako przesłanki umożliwiającej dostawcy zastosowanie stawki 0%. Dodatkowo pojawił się m.in. obowiązek złożenia prawidłowej informacji podsumowującej do zastosowania wspomnianej preferencyjnej stawki podatku VAT. Zwiększono także wymogi dokumentacyjne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX