Soprych Maciej, Trzpioła Katarzyna, Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w księgach rachunkowych

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w księgach rachunkowych

Eksport towarów stanowi istotną cześć krajowej gospodarki. Polscy przedsiębiorcy eksportują przede wszystkim do kontrahentów mających siedzibę na terytorium Unii Europejskiej. Ustawodawca podatkowy rozróżnia eksport towarów poza terytorium wspólnoty od dostaw wewnątrzwspólnotowych. Te ostatnie noszą nazwę wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, o ile spełnione zostaną warunki przewidziane przez ustawodawcę.

1.Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w prawie podatkowym

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów to wywóz towarów z terytorium w kraju wykonania czynności oepodatkowanych na terytorium innego państwa członkowskiego. Nie każdy wywóz towarów z kraju na terytorium wspólnoty będzie uznany za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Aby można było mówić o wewnątrzwspólnotowej dostawie muszą zostać spełnione przewidziane przez ustawodawcę warunki.

1.1.Warunki uprawniające do uznania transakcji za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów

Dla uznania transakcji za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT) istotny jest status dostawcy oraz odbiorcy. Transakcja zostanie uznana za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, jeżeli dokonującym dostawy jest...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX