Kryczka Sebastian, Utrudnianie czynności kontrolnych - nie tylko względem inspektora

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Utrudnianie czynności kontrolnych - nie tylko względem inspektora

Kontrola realizowana przez inspektora Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) to złożony proces uregulowany w ustawie z 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Na jej podstawie inspektorowi przysługują liczne uprawnienia, powiązane z obowiązkami kontrolowanego. Brak właściwej współpracy z inspektorem może prowadzić do postawienia zarzutów utrudniania czynności kontrolnych, co może skończyć się odpowiedzialnością za wykroczenie lub nawet przestępstwo. Poradnik opisuje kluczowe uprawnienia inspektora, omawiając jednocześnie, jakich działań powinien się wystrzegać podmiot kontrolowany lub jego przedstawiciel, tak aby zminimalizować ryzyko postawienia zarzutu utrudniania kontroli.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX