Zawadzka-Filipczyk Paulina, Ustalanie wysokości odpisu na ZFŚS krok po kroku

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Ustalanie wysokości odpisu na ZFŚS krok po kroku

Pracodawca tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych corocznie ustala wysokość odpisu naliczanego w stosunku do planowanej przeciętnej liczby osób zatrudnionych. Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie krok po kroku jak ustalić wartość odpisu na poszczególne kategorie pracowników oraz w jakich terminach należy przekazać naliczone odpisy na rachunek bankowy funduszu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX