Skibińska Małgorzata, Ustalanie prawa do trzynastki na przykładach

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2024
Status: Aktualny
Autor:

Ustalanie prawa do trzynastki na przykładach

Dodatkowe wynagrodzenie roczne pełni rolę świadczenia motywacyjnego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej. Pracownik jest uprawniony do otrzymania dodatkowego świadczenia, o ile zostaną spełnione przesłanki wskazane w przepisach. Warunki dotyczące nabycia prawa do trzynastki koncentrują się na aspektach związanych z efektywnym świadczeniem pracy przez określony okres czasu. Jednakże brak definicji efektywnego świadczenia pracy powoduje szereg wątpliwości interpretacyjnych, które zostały przedstawione na przykładach w niniejszym komentarzu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX