Tomaszewska Barbara, Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku przy zmianie etatu - odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku przy zmianie etatu - odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Ogólne zasady stosowane przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku

1. Czy przy ustalaniu podstawy odejmując składki społeczne od podstawy uwzględniamy też składki od składników, które nie są pomniejszane za czas choroby?

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 36 ust. 1 u.ś.p.u.s.). Za wynagrodzenie uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego uważa się przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, finansowanych ze środków pracownika. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania zasiłku jeśli zgodnie z obowiązującymi u pracodawcy przepisami o wynagradzaniu są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku (art. 41 ust. 1 u.ś.p.u.s.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX