Nosarzewski Łukasz, Ustalanie opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Ustalanie opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Z dniem 8.12.2021 r. wchodzi w życie nowa ustawa z 11.08.2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego – dalej u.o.d.p.w.i., która przewiduje prawo do dalszego gospodarczego wykorzystywania przez obywateli zasobów informacyjnych administracji publicznej. Regulacja ta zastąpi dotychczasową ustawę z 25.02.2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego – dalej u.p.w.i.s.p. Przewiduje ona szereg obowiązków dla jednostek samorządu terytorialnego i ich organów, które jako jednostki sektora finansów publicznych są obowiązane do stosowania zasad udostępniania i przekazywania posiadanych informacji w celu ponownego wykorzystywania (art. 3 pkt 1 u.o.d.p.w.i.). Jedną z takich zasad jest bezpłatność udostępniania i przekazywania informacji (art. 17 u.o.d.p.w.i.), z zastrzeżeniem trzech wyjątków umożliwiających ustalenie opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX