Liżewski Sławomir, Usługi turystyczne

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Usługi turystyczne

Przepisy poszczególnych ustaw precyzują zasady ubiegania się o wpis do rejestru, warunki wykonywania działalności oraz organy prowadzące rejestr. Działalność gospodarcza w zakresie usług turystycznych jest działalnością regulowaną i wymaga uzyskania wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX