Kamiński Krzysztof, Usługi budowlane – rozliczanie wydatków w PKPiR

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Usługi budowlane – rozliczanie wydatków w PKPiR

Specyfika usług budowlanych powoduje, że podatnicy trudniący się tego rodzaju działalnością bardzo często mają problem z prawidłowym księgowaniem wydatków w PKPiR. Kontrakty budowlane w sposób bardzo zróżnicowany mogą regulować stosunki zobowiązaniowe ich stron. Jako sztandarowy przykład tej różnorodności można wskazać z jednej strony przypadek wykonywania usług budowlanych z materiału powierzonego przez inwestora, natomiast z drugiej strony z materiału własnego wykonawcy. W każdym z tych przypadków sposób księgowania wydatków wykonawcy usług w PKPiR będzie różny. Jeszcze inny będzie sposób księgowania tych wydatków w przypadku korzystania przez wykonawcę z usług podwykonawcy. Tym i wielu innym zagadnieniom związanym z księgowaniem przez podmioty wykonujące usługi budowlane wydatków do PKPiR poświęcony jest niniejszy poradnik.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX