Kryczka Sebastian , Urządzenia dozoru technicznego - zestawienie zmian

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Urządzenia dozoru technicznego - zestawienie zmian

W 2019 r. weszło w życie szereg istotnych zmian w regulacjach prawnych normujących zagadnienia związane z Dozorem Technicznym w tym wymogami kwalifikacyjnymi niezbędnymi do obsługi urządzeń technicznych. Poniżej prezentujemy porównanie najważniejszych zmian jakie dokonały się w ustawie o dozorze technicznym oraz w kwestii sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX