Skibińska Małgorzata, Urlop wypoczynkowy w przypadku równoległego zatrudnienia na przykładach

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Urlop wypoczynkowy w przypadku równoległego zatrudnienia na przykładach

Komentarz szczegółowo omawia zasady nabywania prawa do urlopu wypoczynkowego oraz ustalania jego wymiaru u pracownika podejmującego równolegle zatrudnienie u innego pracodawcy lub pracodawców. Fakt równoległego zatrudnienia w ramach kilku stosunków pracy rodzi wiele wątpliwości interpretacyjnych na gruncie obliczania wymiaru urlopu u każdego z pracodawców, przekazywania informacji o pracy na kilku etatach jak również zagwarantowanego ustawowo prawa pracownika do odpoczynku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX