Siwińska Magdalena, Urlop wypoczynkowy dla pracownika zatrudnionego na część etatu

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Urlop wypoczynkowy dla pracownika zatrudnionego na część etatu

Wyczerpujące omówienie zasad udzielania urlopu pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin ze szczególnym uwzględnieniem metod obliczania jego wymiaru. Przedstawiono rozwiązania stosowane w sytuacji zmiany wymiaru czasu pracy w ciągu roku kalendarzowego oraz przy udzielaniu urlopu na żądanie. Tekst jest bogato ilustrowany przykładami, załączono także do niego stanowisko Ministerstwa Gospodarki i Pracy w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX