Kryczka Sebastian , Uprawnienia kontrolujących - obowiązki kontrolowanych podczas kontroli PIP

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Uprawnienia kontrolujących - obowiązki kontrolowanych podczas kontroli PIP

Ustawa z 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, regulująca postępowanie kontrolne realizowane przez inspektorów, koncentruje się na uprawnieniach inspektora i obowiązkach podmiotu kontrolowanego. Warto jednak mieć świadomość, że kontrolowany ma nie tylko obowiązki, ale również szereg istotnych uprawnień w ramach kontroli, w tym o charakterze kluczowym dla ostatecznego wyniku postępowania kontrolnego. Poradnik omawia uprawnienia podmiotu kontrolowanego podczas kontroli inspektora, z których warto korzystać w ramach szeroko rozumianego prawa czynnego udziału w działaniach kontrolnych inspektora pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX