Umowa o współdziałanie z KAS - na czym polega? - OpenLEX

Filipczyk Hanna, Umowa o współdziałanie z KAS - na czym polega?

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Umowa o współdziałanie z KAS - na czym polega?

Rozpoczyna się pilotaż tzw. Programu Współdziałania. Dnia 1.07.2020 r. weszły w życie przepisy o współdziałaniu między największymi podatnikami a administracją skarbową. To nowa forma współpracy, w ramach której podatnik przyjmuje na siebie zwiększone obowiązki w zakresie zarządzania funkcją podatkową w swoim przedsiębiorstwie i udzielania informacji administracji skarbowej. W zamian za to będzie mógł zawierać z Szefem KAS porozumienia podatkowe i będzie rzadziej oraz mniej uciążliwie kontrolowany. Udział w programie jest dobrowolny. Podstawą współdziałania jest zawarcie umowy. Przed zawarciem umowy podatnik opracowuje i wdraża procedury kontroli wewnętrznej i przechodzi tzw. audyt wstępny, który przeprowadza – przez swoich urzędników – Szef KAS.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX