Pietruszyńska Katarzyna, Umowa o pracę przed dopuszczeniem do pracy

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Umowa o pracę przed dopuszczeniem do pracy

Pracodawca ma obowiązek przedstawić pracownikowi umowę o pracę lub potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Za niepotwierdzenie na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy pracodawcy grozi kara grzywny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX