Matusiakiewicz Łukasz, Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na przykładach

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na przykładach

W sytuacjach szczególnych podatnik może wnosić m.in. o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę czy nawet o umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX