Ulgi dla dłużnika alimentacyjnego - OpenLEX

Bochenek Michał, Ulgi dla dłużnika alimentacyjnego

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Nieaktualny
Autor:

Ulgi dla dłużnika alimentacyjnego

Wstęp

Na wstępie podkreślenia wymaga, iż dłużnik alimentacyjny jest obowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty. Ponadto, należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej na podstawie przepisów o egzekucji świadczeń alimentacyjnych, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.

Nie można nie zauważyć, że wskazana wyżej zasada jest kategoryczna. Oznacza to, że po zakończeniu okresu świadczeniowego lub po uchyleniu rozstrzygnięcia przyznającego świadczenia, organ zawsze wydaje decyzję o zwrocie świadczeń z funduszu skierowaną do dłużnika alimentacyjnego, o ile wypłacone świadczenia nie zostały zwrócone...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX