Ministerstwo Finansów, Ulga na powrót

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Ulga na powrót

Podatnicy, którzy przez minimum trzy lata mieszkali i pracowali za granicą, mogą skorzystać z ulgi na powrót.

Przez cztery lata od powrotu do kraju takie osoby mogą nie płacić PIT.

Ulgą są objęte niektóre przychody podatnika (np. z pracy na etacie) do wysokości ok. 85,5 tys. zł w roku podatkowym.

Jeżeli podatnik uzyskuje przychody z pracy na etacie lub z umowy zlecenia zawartej z firmą, aby pracodawca czy zleceniodawca mógł stosować ulgę, należy złożyć stosowne oświadczenie. Wzór oświadczenia znajduje się w naszym przewodniku.

Jakie przychody obejmuje ulga

Zwolnienie dotyczy przychodów:

z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),

z umów zlecenia zawartych z firmą,

z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, 19% podatkiem liniowym, stawką 5% (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych osiągniętych w czterech następujących po sobie latach,

z zasiłku macierzyńskiego.

Więcej informacji, pytania i odpowiedzi oraz wzór...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX