Karciarz Mateusz, Tymczasowe przeniesienie pracownika samorządowego do wykonywania innej pracy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Tymczasowe przeniesienie pracownika samorządowego do wykonywania innej pracy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii

Jednym z nowych rozwiązań prawnych wprowadzanych przez Tarczę 4.0 do przepisów ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – dalej u.COVID-19, jest możliwość tymczasowego przeniesienia pracownika samorządowego do wykonywania innej pracy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Kwestię tę reguluje nowy przepis art. 3a u.COVID-19, który wszedł w życie od 24.06.2020 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX