Zawadzka-Filipczyk Paulina, Tworzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych krok po kroku

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Tworzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych krok po kroku

Założenie PPK jest bez wątpienia ogromnym wyzwaniem organizacyjnym dla pracodawców. Jednocześnie obowiązek utworzenia PPK jest obwarowany szeregiem poważnych sankcji, łącznie z możliwością pociągnięcia podmiotu zatrudniającego albo osoby działającej w jego imieniu do odpowiedzialności karnej. Dlatego przedsiębiorca, na którym ciąży obowiązek utworzenia PPK, powinien wykazać szczególną dbałość o spełnienie wszystkich związanych z tym wymogów formalnych, jakie ciążą na nim z mocy ustawy. Pomocą może w tym służyć niniejszy poradnik, w którym zaprezentowano krok po kroku procedurę utworzenia PPK.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX