Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Tworzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych krok po kroku

Zgodnie z ustawą z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych już za kilka miesięcy najwięksi przedsiębiorcy, zatrudniający co najmniej 250 osób, będą zobowiązani do utworzenia pracowniczego planu kapitałowego (PPK), czyli programu uzupełniającego oszczędzania na emeryturę związanego z zakładem pracy. W kolejnych miesiącach obowiązek ten obejmie również mniejsze podmioty. Założenie PPK będzie bez wątpienia ogromnym wyzwaniem organizacyjnym dla pracodawców. Jednocześnie obowiązek utworzenia PPK będzie obwarowany szeregiem poważnych sankcji, łącznie z możliwością pociągnięcia podmiotu zatrudniającego albo osoby działającej w jego imieniu do odpowiedzialności karnej. Dlatego przedsiębiorca, na którym ciąży obowiązek utworzenia PPK, powinien wykazać szczególną dbałość o spełnienie wszystkich związanych z tym wymogów formalnych, jakie będą na nim ciążyły z mocy ustawy. Pomocą może w tym służyć niniejszy poradnik, w którym zaprezentowano krok po kroku procedurę utworzenia PPK.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?