Tworzenie instrukcji BHP - krok po kroku - OpenLEX

Kryczka Sebastian, Tworzenie instrukcji BHP - krok po kroku

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Tworzenie instrukcji BHP - krok po kroku

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa pracy w zakładzie pracy. Jednym z podstawowych jego obowiązków jest szeroko rozumiany obowiązek informacyjny. Częścią tego obowiązku w zakresie bhp jest udostępnianie pracownikom do stałego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczeństwa i higieny. Niestety, proces tworzenia instrukcji bhp nie jest w przepisach kompleksowo uregulowany. Tym samym należy odwołać się do obowiązującej w tym zakresie praktyki, niekwestionowanej przez organy powołane do sprawowania kontroli i nadzoru w zakresie przestrzegania prawa pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX