Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Terminy w postępowaniach z zakresu ochrony środowiska w czasie epidemii

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii ustawodawca podjął liczne działania mające na celu usprawnienie pracy organów administracji publicznej. Wśród licznych przepisów prawnych pojawiły się art. 15zzr i 15zzs ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – dalej u.COVID-19, specustawa o COVID-19, które odnoszą się do terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego. W komentarzu omówiono stosowanie tych przepisów w postępowaniach z zakresu ochrony środowiska. Uwzględniono także wszystkie nowelizacje wskazanych przepisów, w szczególności ustawę z 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – dalej Tarcza 3.0. W komentarzu uwzględniono także nowelizację u.COVID-19 z dnia 16.12.2020 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?