Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Szkoły mają obowiązek udostępniać sprawdziany uczniowi i jego rodzicom

Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia muszą być obligatoryjnie udostępniane uczniowi i jego rodzicom. Obowiązek udostępniania prac wynika nie tylko wprost z art. 44e ust. 4 ustawy o systemie oświaty, ale również stanowi realizację jednej z głównych funkcji, jaką pełni ocena pracy ucznia dokonywana przez nauczyciela. Realizowanie tego obowiązku ma bardzo duże znaczenie w procesie edukacyjnym. Możliwość zapoznania się i przeanalizowania sprawdzonej pracy pozwala uczniowi dowiedzieć się nie tylko jaką ocenę otrzymał, ale też w jakim stopniu opanował wymaganą wiedzę lub umiejętności, co zrobił źle i dlaczego. W ten sposób dowiaduje się, co jeszcze wymaga jego pracy i poprawy. Dzięki temu uczeń i jego rodzice uzyskują niezbędne wskazówki i informacje na temat trudności ucznia oraz jego osiągnięć i postępów. Sposób udostępnienia dokumentacji powinien określać statut szkoły, co jednak nie oznacza, że szkoła może dowolnie uregulować te kwestie. Skoro art. 44e ust. 4ustawy o systemie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację