Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - krok po kroku - OpenLEX

Ambroziewicz Maciej, Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - krok po kroku

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - krok po kroku

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy odgrywają ważną rolę zarówno w procesie przygotowania zawodowego pracownika, jak i późniejszych etapach jego kariery zawodowej. Regularnie i rzetelnie przeprowadzane przynoszą korzyści obu stronom stosunku pracy: pracodawcom i pracownikom. Osoby posiadające odpowiednią wiedzę oraz znajomość zagrożeń występujących na ich stanowiskach pracy zdecydowanie rzadziej ulegają wypadkom przy pracy czy chorobom zawodowym. Z kolei pracodawcy, u których występuje mniej wypadków przy pracy i chorób zawodowych, mogą liczyć na niższe koszty związane zarówno z absencją chorobową pracowników, przestojem maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych, ustaleniem przyczyn i okoliczności wypadku, jak i ubezpieczeniem wypadkowym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX