Biadun Dobrawa, Szkolenia specjalizacyjne lekarzy po 1 sierpnia 2022 r. (procedura składania wniosków)

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Szkolenia specjalizacyjne lekarzy po 1 sierpnia 2022 r. (procedura składania wniosków)

Zmiany w zakresie procedury składania wniosków o odbywanie specjalizacji lekarskich. Komentarz praktyczny

1. Ustawą z 16.07.2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw zmieniono wiele przepisów ustawy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty – dalej u.z.l. Zmiany w zakresie procedury składania wniosków o odbywanie specjalizacji lekarskich weszły w życie 1.08.2022 r., stąd warto je przybliżyć.

2. Punktem wyjścia do dalszych rozważań musi być przypomnienie niektórych kwestii związanych ze specjalizacjami lekarskimi. Obecnie przepisy przewidują, że lekarz może uzyskać tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny na trzy sposoby:

1)

po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego oraz po złożeniu państwowego egzaminu specjalizacyjnego (PES) albo

2)

po uznaniu za równoważny tytułu specjalisty uzyskanego za granicą, albo

3)

po uznaniu dorobku naukowego i zawodowego za równoważny z realizacją programu specjalizacji oraz złożeniu PES (art. 16...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX