Winiarska Kazimiera, Szczególne zasady gospodarki finansowej samorządowych zakładów budżetowych

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Szczególne zasady gospodarki finansowej samorządowych zakładów budżetowych

Samorządowe zakłady budżetowe są jednostkami organizacyjnymi sektora finansów publicznych, które odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania, a koszty swej działalności pokrywają z przychodów własnych. W niniejszym poradniku zostały przedstawione szczególne zasady gospodarki finansowej samorządowych zakładów budżetowych wynikające z ich specyfiki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX