Pietruszyńska Katarzyna, Świadectwo pracy - zasady wypełniania na przykładach

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Świadectwo pracy - zasady wypełniania na przykładach

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy (w przeciwnym wypadku świadectwo pracy wydawane jest wyłącznie na wniosek pracownika).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX