Liżewski Sławomir, Świadczenie usług na terytorium Polski

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 1 września 2017 r.
Autor:

Świadczenie usług na terytorium Polski

Komentarz ten ma w założeniu przybliżyć regulacje dotyczące świadczenia usług na terytorium RP, które zostały zawarte w odrębnej, poświęconej temu ustawie. W ustawie tej określono zasady nie tylko świadczenia usług na terytorium Polski, ale także współpracy międzynarodowej właściwych organów w zakresie świadczenia usług.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX